Kwiecień 2023
Udostępnij:

SKUTECZNOŚĆ VIDEO-LEARNINGU WE WSPÓŁCZESNYM NAUCZANIU


Video learning stanowi coraz bardziej popularną formę kształcenia ze względu na potwierdzoną licznymi dowodami skuteczność w przekazywaniu wiedzy/informacji.

Według badań pn.: „How Video Will Take Over the World” zrealizowanych Dr. Jamesa McQuivey  z firmy Forrester Research1, szacuje się, że:

 • 1 zdjęcie = 1000 słów
 • 1 video nagrywa się z szybkością 30 klatek na sekundę (lub 24 kl./s, ale kto to liczy),
 • dlatego: 1 sekunda filmu = 30 000 słów
 • 30 000 słów x 60 sekund (zwykła długość filmu instruktażowegp) = 1,8 miliona2.

Tok myślenia McQuiveya jest prosty: jeżeli „obraz jest wart tysiąca słów, to video musi być warte co najmniej 1,8 miliona słów”3, co oznacza, że jedna minuta filmu video to ekwiwalent około 1,8 miliona słów pisanych.
Badania Forrester Research wskazują, że statystycznie każda osoba może zapamiętać tylko:

 • 10% treści tekstowych,
 • 65% treści wizualnych,
 • ale aż 95% treści audiowizualnych.

 

Dlaczego video-learning?

♦ Jest skuteczny:

Liczne badania z dziedziny nauczania e-learningowego potwierdzają skuteczność nauczania/szkolenia przy wykorzystaniu video-learningu4.

Claire Schooley z przywoływanej już wcześniej firmy Forrester Research, udowadnia, że wideo-learning wiedzie prym wśród innych form e-kształcenia. Według badań Schooley, nowe technologie związane z video-learningiem pomagają w skuteczny sposób przyswoić wiedzę.

 • 75% respondentów uwzględnionych w badaniach Forrester Research deklaruje, że znacznie częściej ogląda filmy instruktażowe, aniżeli czyta dokumenty, e-maile lub artykuły internetowe.
 • Zaledwie 7 dni po tradycyjnej sesji szkoleniowej, przeciętny uczestnik zapomina 65 % tradycyjnie przekazanego materiału kursu, a po 6 miesiącach nie będzie pamiętał już 90 % materiału5.

Zdaniem autorów badań, kształcenie twarzą w twarz odchodzi do lamusa uwzględnienie w kształceniu video, dlatego zaleca się stosowanie wszystkich możliwości, które oferują nowe technologie i innowacyjne udostępniania informacji.

 Zmniejsza obciążenie poznawcze, dodatkowo przyciąga uwagę odbiorców i zwiększa zaangażowanie studentów.

Video-filmy są wciągające, stanowią doskonałe medium do transmisji treści dydaktycznych. Być może wielu osobom wydaje się, że udostępniania artykułu lub przygotowanie długiego maila do studentów jest skutecznym i precyzyjnym sposobem przekazu informacji, szanse na to, że potencjalny odbiorca zapozna się z przesłanym komunikatem są znikome.

Jeżeli student ma do wyboru przeczytanie artykułu/wykładu lub obejrzenie filmu to jest wielce prawdopodobne, że wybierze tę drugą opcję: obejrzenie 8 – minutowego animowanego filmu uwzględniającego główne tezy wykłady zamiast czytanie transkryptu wykładu zawierającego 5000 słów6.
Oglądanie treści video pomaga studentom zapamiętać więcej szczegółów i pojęć niż podczas czytania samego tekstu (Panopto). Tak więc wideo jest nie tylko bardziej atrakcyjne dla odbiorców, ale w rzeczywistości jest bardziej skuteczne. Może to wynikać z faktu, że video angażuje wiele zmysłów (dźwiękowe i wizualne), co prowadzi do silniejszych połączeń umysłowych i długoterminowego zapamiętywania.

Jest interaktywne – tradycyjne podejście do kształcenia i samokształcenia może sugerować, że  oglądanie video stanowi pasywną metodę uczenia się, jednak jest to bardzo mylące przekonanie, ponieważ nowoczesne technologie kształcenia dzięki zastosowaniu video-learningu pozwalają na większą niż kiedykolwiek interakcję, co prowadzi do aktywnego procesu uczenia się. Możesz włączyć filmy do pełnego modułu e-learningowego z praktycznymi ćwiczeniami. Dlatego warto, aby wykładowcy włączali do swoich form nauczania interaktywne elementy nauczania, takie jak pytania sprawdzające, quizy i pytania do dyskusji.

Video jest opłacalne. Dobrze przygotowany film video można ponownie wykorzystywać, aktualizować i dostosowywać do potrzeb różnych grup odbiorców. Niezależnie od tego, czy są tworzone samodzielnie, czy przy współpracy innych pracowników dydaktycznych, filmy są niezwykle opłacalnym i skutecznym sposobem edukowania studentów.

Łączy wszystkie pokolenia - od wyżu demograficznego (pokolenie C), po pokolenia: X,Y, Z. Każde z wymienionych pokoleń może czerpać korzyści z zasobów video-learningu Dostarcza studentom wiedzę opartą na wysokim poziomie spójności, jakości oraz dostępności. Dobre przygotowanie ścieżki dydaktycznej za pomocą video-learningu pozwala studentom na równą dostępność do wiedzy, niezależnie od lokalizacji oraz języka.

 

W jaki sposób może być wykorzystane video-learning w skutecznym przekazywaniu wiedzy wśród studentów?

 • Warto zaproponować studentom tworzenie własnych filmów w ramach zaliczeń
 • Warto przygotowywać scenariusze i filmy symulacyjne w mikromodułach
 • Warto eksponować wybrane fragmenty video obejmujące streszczenia wykładu, ćwiczeń, instruktaży typu: „jak wykonać dane zadanie?”, „obejrzyj i ucz się”, „FAQ”, „kluczowe wnioski”.
 • Filmy instruktażowe powinny promować potrzebę zdobywania wiedzy, budowania świadomości uczenia się przez całe życie, wzbudzania ciekawości programami e-learningowymi.
 • video-filmy typu: „ćwicz i stosuj” stanowią bardzo skuteczne narzędzia uzupełniające, zapobiegające „krzywej zapominania”.


Jakie strategie są pomocne w zwiększeniu efektywności wideo-learningu i zaangażowania odbiorców?

 1. Tworzenie ścieżek edukacyjnych – wykładowca nie powinien traktować przygotowania filmu jako jednorazowej inicjatywy. Filmy wideo powinny znaleźć zastosowanie na stałe przy kształceniu online, stanowiąc wsparcie tradycyjnej ścieżki kształcenia – od wykładu wprowadzającego po ciągły przekaz wiedzy i umiejętności po materiały pozwalające utrwalić materiał i zachęcić do zdobywania nowych umiejętności.
 2. Tworzenie zasobów bibliotecznych, w których video – filmy powinny stanowić formalne wsparcie/pomoc edukacyjną. Zasoby szkoleniowe video powinny stanowić wsparcie strategii  uczenia się, takie jak mikronauczanie, uczenie się w miejscu, w którym jest to potrzebne, filmy instruktażowe, porady i wskazówki, treści do szybkiego przypomnienia i filmy wideo „dokładnie na czas”. Wykładowcy/ćwiczeniowcy mogą następnie wykorzystać te filmy, aby ułatwić przejście od samodzielnego uczenia się do formalnych programów nauczania na odległość.
 3. Gamifikacja filmów „Ucz się przez zabawę” to świetny sposób na uczynienie nauki zabawą — zwłaszcza w przypadku nudnych tematów, takich jak przestrzeganie przepisów lub obowiązkowe szkolenia certyfikacyjne. Dzięki uczeniu się opartemu na rywalizacji grywalizacja uczenia się wideo pomaga również zwiększyć zaangażowanie, wspierać budowanie zespołu
  i zacieśniać współpracę między zespołami wielofunkcyjnymi.
 4. Wykorzystanie filmów microlearning-u.
  Krótkie filmy szkoleniowe online są bardziej wciągające niż długie, pełnometrażowe treści szkoleniowe. Te filmy zapewniają zwięzłą i ukierunkowaną naukę oraz służą jako zasoby wsparcia w zakresie potrzebnych szkoleń i po szkoleniu.
 5. Zintegrowanie scenariuszy i rozgałęzienie w filmach - wykorzystanie nauki opartej na scenariuszach (SBL) i rozgałęzień w filmach pomaga zapewnić studentom/odbiorcom wrażenia bezpośredniej nauki w trybie stacjonarnym. Wykładowcy mogą korzystać video-learning w celu przedstawienia przykładów i sytuacji z życia wziętych (wyzwania związane z nauką) i przedstawić alternatywne sposoby radzenia sobie z nimi. Rozgałęzienia w filmach stanowią przydatne punkty kontrolne w celu wypełnienia luk w nauce i zapewniają studentom bezpieczne środowisko do utrwalenia tego, czego się właśnie nauczyli. Rozgałęzianie daje studentowi (odbiorcy przekazu) wielowymiarowe możliwości rozwiązywania problemów, pozwalając mu zrozumieć konsekwencje naprzemiennych wyborów, decyzji i działań.
 6. Wykorzystanie video-filmów, które będą łączyć wszystkie formy kształcenia e-learningowego.
  Zamiast używać filmów jako samodzielnego narzędzia szkoleniowego, można rozważyć strategiczne wykorzystanie video-filmów online, w połączeniu z immersyjnymi metodami uczenia się, takimi jak grywalizacja, uczenie się oparte na scenariuszach i mikrouczenie, aby zapewnić rozszerzone korporacyjne doświadczenie edukacyjne.

 

Autor: Aleksandra Jawornicka

 

1 https://www.forrester.com/report/How-video-Will-Take-Over-The-World/RES44199
2 tamże
3 tamże
4 https://www.panopto.com/blog/5-facts-you-can-use-to-make-the-case-for-video-in-your-learning-development-organization/
5 tamże
6 https://elearningindustry.com/what-is-video-based-learning

POWER
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum e-Learningu
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
+48 880 574 254
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK